Control i Fiscalització Grups Municipals


01 - Pregunta grup municipal ERC 16 juny 2015 POUM

01 - Resposta equip de govern

02 - Pregunta grup municipal ERC 16 juny 2015 LGTB


02 - Resposta equip de governLEGISLATURA 2011-2015

01 - Pregunta grup municipal PSC 2 juliol 2014 EFIAL

01 - Resposta de l'equip de govern

02 - Pregunta grup municipal PSC 2 juliol 2014 Plaça Toros

02 - Resposta de l'equip de govern

03 - Pregunta grup municipal d'ERC 4 Juliol 2014 Informacio despesa

03 - Resposta de l'equip de govern

04 - Pregunta grup municipal d'ERC 4 Juliol 2014 EFIAL

04 - Resposta de l'equip de govern

05 - Pregunta grup municipal PSC 16 juliol 2014 EFIAL

05 - Resposta de l'equip de govern

06 - Pregunta grup municipal PSC 21 agost 2014 Comissio especial comptes

06 -
Resposta de l'equip de governLEGISLATURA 2015-2019

01.- Pregunta grup municipal ERC 16 juny 2015 LGTB

01.- Resposta equip de govern

02.- Pregunta grup municipal ERC 6 juny 2015 POUM

02.- Resposta equip de govern

03.- Pregunta grup municipal ERC 23 juny 2015 LGTB

03.- Resposta equip de govern

04.- Pregunta grup municipal PSC 23 juny 2015 Incident Autobus

04.- Resposta equip de govern

05.- Pregunta grup municipal PSC 18 maig 2015 Dietes

05.- Resposta equip de govern

06.- Pregunta grup municipal PSC 25 juny 2015 Bar Poliesportiu

06.- Resposta equip de govern

07.- Pregunta grup municipal ERC 1 setembre 2015 Entrevista Regidora

07.- Resposta equip de govern

08.- Pregunta grup municipal ERC 1 setembre 2015 Peticio ordinador i imporesora

08.- Resposta equip de govern

09.- Pregunta grup municipal PSC 3 set 2015 Contractes publicitat

09.- Resposta equip de govern

10.- Pregunta grup municipal PSC 2 octubre 2015 Liquidacio 2014

10.- Resposta equip de govern


11.- Pregunta grup municipal d'ERC 14 octubre 2015 Partida Pressupostos

11.- Resposta equip de govern

12.- Pregunta grup municipal d'ERC 14 octubre 2014 Fira Vi

12.- Resposta equip de govern


13.- Pregunta grup municipal d'ERC 14 octubre 2015 Cost Festes Majors

13.- Resposta equip de govern

14.- Pregunta grup municipal d'ERC 14 octubre 2015 Barranc Morreres

14.- Resposta equip de govern

15.- Pregunta grup municipal d'ERC 14 octubre 2015 Arranjar carrer

15.- Resposta equip de govern

16.- Pregunta grup municipal d ERC 14 octubre 2015 Informe terrasses bars

16.- Resposta equip de govern

17.- Pregunta grup municipal d'ERC 21 octubre 2015 Consulta registre

17.- Resposta equip de govern

18.- Pregunta grup municipal PSC 3 novembre 2015 Enllumenat public

18.- Resposta equip de govern

19.- Pregunta grup municipal PSC 3 novembre 2015 Reunio Regidor d'Hisenda

19.- Resposta equip de govern

20.- Pregunta grup municipal PSC 3 novembre 2015 Propostes

20.- Resposta equip de govern

21.- Pregunta grup municipal ERC 19 gener 2016 Cami Subarrechs

21.- Resposta equip de govern

22.- Pregunta grup municipal ERC 19 gener 2016 Acces Registres

22.- Resposta equip de govern

23.- Pregunta grup municipal PSC 20 gener 2016 Cami Subarrech

23.- Resposta equip de govern

24.- Pregunta grup municipal PSC 16 febrer 2016 Deute

24.- Resposta equip de govern

25.- Pregunta grup municipal PSC 17 marc 2016 Memoria

25.- Resposta equip de govern

26.- Pregunta grup municipal PSC 29 marc 2016 Parc

26.- Resposta equip de govern

27.- Pregunta grup municipal PSC 1 abril 2016 Consulta Memoria

27.- Resposta equip de govern

28.- Pregunta grup municipal PSC 7 abril 2016 Jubliacio trebalolador

28.- Resposta equip de govern

29.- Pregunta grup municipal PSC maig 2016 Gestio enllumenat

29.- Resposta equip de govern 19

30.- Pregunta grup municipal PSC 19 magi 2016c Copia pressupostos

30.- Resposta equip de govern

31.- Pregunta grup municipal PSC 3 juny 2016 Cementeri

31.- Resposta equip de govern

32.- Pregunta grup municipal ERC 8 juny 2016 Relacio edificis

32.- Resposta equip de govern

33.- Pregunta grup municipal ERC 21 juliol 2016 Substitucio Bibliotecaria

33.- Resposta equip de govern

34.- Pregunta grup municipal ERC 21 juliol 2016 Jubilacio Treballador

34.- Resposta equip de govern

35.- Pregunta grup municipal ERC 21 juliol 2016 Informacio contractacio

35.- Resposta equip de govern

36.- Pregunta grup municipal PSC 5 agost 2016 Servei enllumenat

36.- Resposta equip de govern

37.- Pregunta grup municipal PSC 5 agost 2016 informacio contractacio


37.- Resposta equip de govern

38.- Pregunta grup municipal PSC 5 agost 2016 informacio contractacio


38.- Resposta equip de govern

39.- Pregunta grup municipal PSC 5 agost 2016 ADO

39.- Resposta equip de govern

40.- Pregunta grup municipal PSC 5 agost 2016 ADO

40.- Resposta equip de govern

41.- Pregunta grup municipal PSC 5 agost 2016 Edifici Carrer Vall

41.- Resposta equip de govern

42.- Pregunta grup municipal ERC 22 setembre 2016 Factures

42.- Resposta equip de govern

43.- Pregunta grup municipal PSC 22 setembre 2016 Manteniment

43.- Resposta equip de govern

44.- Pregunta grup municipal PSC 22 setembre 2016 Cementiri

44.- Resposta equip de govern

45.- Pregunta grup municipal PSC 22 setembre 2016 Centre Obert

45.- Resposta equip de govern

46.- Pregunta grup municipal PSC 13 octubre 2016 Comunicats

46.- Resposta equip de govern

47.- Pregunta grup municipal ERC 19 octubre 2016 Consultes documents

47.- Resposta equip de govern

48.- Pregunta grup municipal ERC 2 novembre 2016 Actes

48.- Resposta equip de govern

49.- Pregunta grup municipal PSC 4 novembre 2016 Contractes

49.- Resposta equip de govern


50.- Pregunta grup municipal PSC 4 novembre 2016 Base Borsa Treball

50.- Resposta equip de govern

51.- Pregunta grup municipal PSC 4 novembre 2016 Natur Grupo

51.- Resposta equip de govern

52.- Pregunta grup municipal PSC 4 novembre 2016 Factures

52.- Resposta equip de govern

53.- Pregunta grup municipal PSC 4 novembre 2016 Acces documentacio

53.- Resposta equip de govern

54.- Pregunta grup municipal PSC 16 nomvembre 2016 Expedients

54.- Resposta equip de govern

55.- Pregunta grup municipal ERC 24 novembre 2016 Façana fluvial

55.- Resposta equip de govern

56.- Pregunta grup municipal ERC 24 novembre 2016 Deute Municipal

56.- Resposta equip de govern

57.- Pregunta grup municipal ERC 24 novembre 2016 Presentacio llibre

57.- Resposta equip de govern


58.-Pregunta grup municipal ERC 5 gener 2017 Xerrada Anna Simo


58.- Resposta equip govern

59.-Pregunta grup municipal ERC 11 gener 2017 Parc Nadal

59.- Respota equip de govern


60.-Pregunta grup municipal ERC 11 gener 2017 Ordenanca 20

61.-Pregunta grup municipal ERC 12 gener 2017 cancela sala

61.- Resposta equip de govern


62 Pregunta grup municipal PSC 30 gener 2017 grua

62 Resposta equip govern


63 Pregunta grup municipal PSC 30 gener 2017 dietes

63 Resposta equip govern

64 Pregunta grup municipal PSC 30 gener 2017 cami Subarrech

64 Resposta equip govern


65 Pregunta grup municipal PSC 2 de febrer 2017 enllumenat

65 Respota equip govern

66 Pregunta grup municipal PSC 16 de febrer 2017 grua municipal

66 Resposta equip govern

67 Pregunta grup municipal ERC 27 de febrer 2017 pla intervencio integral casc antic


67 Resposta equip govern


68 Pregunta grup municipal ERC 27 de febre 2017 SOREA

68 Resposta equip govern


Ajuntament de Móra d'Ebre , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?