Ets a: Portada > Urbanisme

NORMES SUBSIDIÀRIES


-         PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT


GENERAL

*         Normes Subsidiàries de Planejament de Móra d’Ebre 1994

*         Modificacions de les Normes Subsidiàries


DERIVAT

*         Plans Parcials

*         Plans Especials


SUPRAMUNICIPAL

*         Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre: inclou Pla Especial d’Interès Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000

*         Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les terres de l’Ebre

 

-         PLANEJAMENT URBANÍSTIC EN TRÀMIT


*         Modificacions de les Normes Subsidiàries

*         Plans Especials


 -         GESTIÓ URBANÍSTICA VIGENT


*         Subdivisions poligonals

*         Projectes d’urbanització

*         Reparcel·lacions

 

-         GESTIÓ URBANÍSTICA EN TRÀMIT

     

PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENT

 

GENERAL

 

Normes Subsidiàries de Planejament de Móra d’Ebre 1994


0.0   Normativa urbanística (pdf)

0.1   Memòria (pdf)

1.0   Plànols estructura general i orgànica del territori (pdf)

2.0   Plànol classificació del sòl (pdf)

3.0   Zonificació sòl no urbanitzable (pdf)

4.0   Revisió de les normes subsidiàries – guia plànols 4 (pdf)

4.1   Plànol sòl urbà i urbanitzable (pdf)

4.2   Plànol sòl urbà i urbanitzable (pdf)

4.3   Plànol sòl urbà i urbanitzable (pdf)

4.4   Plànol sòl urbà i urbanitzable (pdf)

5.0   Revisió de les normes subsidiàries – guia plànols 5 (pdf)

5.1A Plànol sòl urbà (pdf)

5.1B Plànol sòl urbà (pdf)

5.1C Plànol sòl urbà (pdf)

5.1D Plànol sòl urbà (pdf)

5.2A Plànol sòl urbà (pdf)

5.2B Plànol sòl urbà (pdf)

5.3A Plànol sòl urbà (pdf)

5.3B Plànol sòl urbà (pdf)

5.3C Plànol sòl urbà (pdf)

 

Modificacions de les Normes Subsidiàries


Modificacions Normes Subsidiàries vigents (pdf)

02 Modificacions NNSS vigents (PDF)


http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=30&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=43093&

 

DERIVAT

 

Plans Parcials

 

Plans Parcials vigents (pdf)

03 Plans parcials vigents


http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=30&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=43093&

 

Plans Especials

 

Plans Especials vigents (pdf)

04 plans especials vigents (PDF)


http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=30&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=43093&

 

SUPRAMUNICIPAL

 

Pla Territorial Parcial de les Terres de l’Ebre:


inclou Pla Especial d’Interes Natural (PEIN) i Xarxa Natura 2000

 http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/territorials_parcials/ptp_de_les_terres_de_lebre_vigent/

 

Pla Director Urbanístic de les construccions agrícoles tradicionals de les terres de l’Ebre


 http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veure&codintExp=260138&fromPage=load

 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC EN TRÀMIT

Modificacions de les Normes Subsidiàries

 

Modificació puntual de les normes subsidiàries en l'àmbit de l'Aubadera.


DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

INFORME PREVI D'ANÀLISI DE RISCOS


Modificació puntual de les normes subsidiàries de Móra d'Ebre, ordenació de centre de culte

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

PLÀNOL 1

PLÀNOL 2

PLÀNOL 3


Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries en l’àmbit del Polígon 4, Parcel·la 30 de SNU

 

Plans Especials

 

Pla Especial  Urbanístic en l’àmbit del Polígon 4, Parcel·la 30 de SNU


1.1- PLA ESPECIAL CAMPING MORA

1.2- PLA ESPECIAL CAMPING MORA

2.0- PLA ESPECIAL CAMPING MORA

3.1-PLANOLS

3.2-PLANOLS

4.0-PLANOLS

5.0-INFORME AMBIENTAL CAMPING MORA


Pla Especial Circuit Móra d’Ebre, SL

 

Memòria i Normativa:

PEU Circuit Móra d’Ebre (pdf)

 

Documentació Gràfica

 

i01_Ortofotomapa situació (pdf)

i02_Ortofotomapa entorn (pdf)

i03_Topogràfic entorn (pdf)

i04_Ortofotomapa àmbit (pdf)

i05_Topogràfic àmbit (pdf)

i06_Estructura de la propietat (pdf)

i07_Planejament vigent (pdf)

p01_Usos del sòl (pdf)

p02_Edificacions (pdf)

p03_Accés a la instal·lació (pdf)

 

Annexes

 

Annex II Inf. Sostenibilitat Ambiental

Annex III Estudi Integració Paisatgística

Annex IV Sol·licitud intervenció Arqueològica

Annex V Accés al Circuit des de PK 818 N420


Pla Especial Urbanístic  LA PERLA

Per implantar l’activitat de camping al Polígon 5, parcel•la 42  de sòl no urbanitzable


Pla especial urbanistic la perla (pdf)
Estudi Impacte paisatgistic la perla (pdf)

 

GESTIÓ URBANÍSTICA VIGENT

 

Subdivisions poligonals

 

Subdivisions poligonals (pdf)

 01 SUBDIVIVIONS POLIGONALS

 

Projectes d’urbanització

 

Projectes d’urbanització (pdf)

02 PROJECTES D'URBANITZACIÓ

 

Reparcel·lacions

 

Reparcel·lacions (pdf)

03 REPARCEL·LACIONS

 

GESTIÓ URBANÍSTICA EN TRÀMIT

 

 Ajuntament de Móra d'Ebre , Tots els drets reservats - Normes de privacitat - Qui som?